คลังเก็บบล็อก

ขั้นตอนการเขียนการ์ตูน

 

เอาล่ะวันนี้ใครอยากจะลองเขียนการ์ตูนมั้งครับ?

ฮ่าๆงั้นเรามาดูขั้นตอนตามนี้เลยดีกว่าว่าขั้นตอนการเขียนการ์ตูนเป็นยังไง

ขั้นตอนการเขียนการ์ตูน

เมื่อเราสามารถกำหนดเรื่องที่จะเขียนได้แล้วต้องดำเนินขั้นตอนดังนี้
1.วางเค้าโครงเรื่องราวให้สนุกและเข้าใจ เอาไว้ล่วงหน้า
2.แบ่งสาระสำคัญของเรื่องออกเป็นเฟรมหรือส่วนย่อย ๆ ติดต่อกันตลอดเรื่อง
3.พิจารณาเพิ่มเติมหรือตัดทอนสาระสำคัญให้เหลือเฉพาะส่วนที่จำเป็นจริงๆ
4.เขียนภาพคร่าวๆ เป็นเรื่องราวติดต่อกันตามสาระสำคัญหรือส่วนย่อยๆ ที่แบ่งไว้
5.ลงมือวาดการ์ตูน โดยถือหลักการต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน
•ภาพทุกภาพต้องแสดงท่าทางให้สื่อความหมายตามท้องเรื่อง
•ต้องเป็นภาพที่ง่าย ไม่แสดงรายละเอียดมากนัก เน้นเฉพาะส่วนที่จำเป็น
•แต่ละภาพต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
•ใช้คำบรรยายหรือภาษาประกอบที่กะทัดรัด แต่มีความสมบูรณ์
•ไม่ควรมีการพูดและโต้ตอบในภาพเดี่ยว เพราะจำทำให้ผู้ดูสับสน
•ให้มีการเคลื่อนไหวของตัวละครในมุมต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูมีความสนใจยิ่งขึ้น
•ถ้าเป็นตำราเรียน ควรมีข้อแนะนำวิธีการเรียน จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
•ควรพิจารณาจัดลำดับให้เหมาะสม

Advertisements