รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลงานสมัย ม.4 ที่คุณครูสอนให้ใช้โปรแกรมอิลาสเตเตอร์ครับ

T1-23-patcharapol.jpg

MF-23-patcharapol.jpg

CM-23-patcharapol.jpg

KN-23-patcharapol.jpg

Advertisements
%d bloggers like this: